اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۵۴۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۸۸۶۵۱۱ ۰۰۹۸
۹۳۳۴۲۹۸۵۹۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان ازادی-نبش حبیب الله جنوبی-پلاک 469-طبقه اول- واحد 12

گروه صنعتی آراد صنعت مهام 02166054715

تلفن

  • ۶۶۰۵۴۷۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۸۸۶۵۱۱ ۰۰۹۸
  • ۹۳۳۴۲۹۸۵۹۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان ازادی-نبش حبیب الله جنوبی-پلاک 469-طبقه اول- واحد 12